Hopp til innhold

Aass Bryggeri legger frem resultatet for 2020

Aass Bryggeri AS sitt driftsresultat før skatt endte for 2020 på 31,1 MNOK, opp fra 28,2 MNOK i 2019. Bryggeriet solgte 30,1 millioner liter øl, som er en økning på 1,7 % fra 2019. Salgsinntektektene inkludert særavgifter passerte en milliard og endte på 1 029 MNOK. Av dette var 678 MNOK særavgifter til staten.

– 2020 ble et veldig anderledes år enn vi så for oss når planer og budsjetter ble lagt, kommenterer Administrerende direktør Christian Aass. – Bjørn Guldvåg sier han ønsket en sjokkeffekt da Norge stengte ned, og det fikk han. Vi stanset alt som ikke var helt nødvendig virksomhet i den første perioden, før bryggeriet innså at salget flyttet seg til andre kanaler. Siden da har ansatte stått på for å brygge og tappe for å dekke etterspørselen.

Stengte grenser førte til økt salg i dagligvarebutikkene og Vinmonopolet, mens utelivet måtte i stor grad stenge ned. Det har ført til noen «aha» opplevelser rundt hvor mye grensehandel utgjør og hvor viktig det er å ha innenlands leverandørindustri. Norsk, forsyningskritisk virksomhet har flere forbrukere fått et sterkere forhold til gjennom pandemien. Det er ikke bærekraftig å frakte vann over lange avstander fra utlandet. Også at det finnes et variert tilbud av arbeidsplasser, inkludert innen produksjon, har stått frem som viktig i 2020 opplever Aass Bryggeri.

Etter det første sjokket la seg, har Aass Bryggeri konsentrert seg om å hjelpe de hardest rammede kundene økonomisk gjennom en vanskelig periode. Mange kunder er fremdeles hardt rammet av restriksjoner langt inn i 2021. Det andre bryggeriet har konsentrert seg om gjennom pandemien, er å holde smitte unna virksomheten. Det har gjennom hele perioden vært fulgt strenge instrukser for smittevern i bedriften for å minimere smitterisiko og holde virksomheten 100 % leveringsdyktig. -Det har vi inntil videre klart, og det vil jeg berømme de ansatte for, kommenterer Christian Aass.

– Vi har noe etterslep på investeringer etter sjokket 12. mars, så resultatet ser nok litt bedre ut enn det i virkeligheten er. Så gleder vi oss til at utelivskundene våre kan åpne opp for fullt igjen, avslutter Christian Aass.

Personvern og cookies