Globe icon

EN

#PLACEHOLDER Aass logo
Gode stunder bakgrunnsbilde

Bærekraft

I Aass Bryggeri jobber vi hver dag med bærekraft for å skape økonomisk vekst og en grønnere fremtid. I vår bærekraftstrategi har vi satt oss klare mål for hva vi skal jobbe mot og oppnå innen 2025. Gjennom dette arbeidet skal vi i Aass Bryggeri bidra med det vi kan for å nå FNs målsetninger om bærekraftig utvikling.

Selv i et moderne bryggeri, er det fortsatt mye håndverk i å brygge og tappe øl med høy og god kvalitet. Et fortrinn med å være et norskeid bryggeri, som fortsatt står støtt på lokasjonen det ble etablert, er at vi kan garantere at våre produkter er brygget og tappet i Norge, at vi skaper arbeidsplasser lokalt og nasjonalt og at verdiene vi genererer blir i Norge og bidrar til samfunnet.

I vårt sirkulære kretsløp er vi opptatt av å redusere bruken av ressurser som råvarer og energi og holde ressursene i omløp så lenge som mulig. Her kan du lese mer om vårt bærekraftfokus innenfor de ulike kategoriene.

Bilde

Bærekraftsrapport 2023

I 2023 har vi blant annet monterte solceller på taket og redusert bruk av plastemballasje. Les mer om våre bærekraftstiltak i rapporten.

Last ned
Bilde

Bærekraftsrapport 2022

I år gikk vi fra flaske til boks for effektivisering i produksjon, produktkvalitet og reduksjon av luft på pall. Les mer om våre bærekraftstiltak i rapporten.

Last ned
Bilde

Bærekraftsrapport 2021

For å nå våre mål jobber vi blant annet med å øke energigjenvinning, ta i bruk ny teknologi og optimalisere produksjonsprosesser. Les mer.

Last ned
Kortbilde

Vann

Les mer
Kortbilde

Emballasje

Les mer
Kortbilde

Plast

Les mer
Kortbilde

Aass Bryggeri reduserer 4,5 tonn plast

Aass Bryggeri reduserer 4,5 tonn plast
Kortbilde

Energi

Les mer
Kortbilde

Transport

Les mer
Kortbilde

Råvarer

Les mer
Kortbilde

Kvalitet og kontroll

Les mer
Kortbilde

Samarbeid med landbruket

Les mer