Globe icon

EN

#PLACEHOLDER Aass logo
Header bilde

Plast

Når plast brukes riktig er det en effektiv og funksjonell emballasje, fordi den kildesorteres, resirkuleres og brukes om igjen. Vårt mål er at 100% av emballasjen vi bruker er resirkulerbar.

Vi var tidlig ute med å fjerne plastflasker fra sortimentet vårt. Det betyr at ingen av våre brygg tappes på plast. Vi bruker imidlertid plast til å beskytte flerpakningene for å redusere svinn, øke tappeeffektiviteten og redusere inntransport. Plasten sikrer også hygienen rundt lokket fra den er tappet i boksen og til den er i ditt kjøleskap.

Med på Plastløftet

Gjennom Grønt Punkt betaler vi for at plast skal samles inn til gjenvinning ute hos forbrukere og bedrifter. I 2021 ble vi med i Plastløftet til Grønt Punkt. Med Plastløftet forplikter vi oss til å rapportere tiltak og resultater. Målet er å redusere plastbruken ytterligere og benytte 50% resirkulert plast i emballasjen.  

Grønt Punkt

Bærekraftig emballasje

Aass Bryggeri hadde et plastforbruk på ca. 95 tonn i 2021. Plastløftet skal bidra til en mer sirkulær bruk av plast, der fremtidens plastemballasje er smartere, mer innovativ og bærekraftig. Målet er å øke bruken av resirkulert plast i emballasjen, unngå unødvendig bruk av plast og designe for gjenvinning.

Redusert plastbruk

Vi arbeider kontinuerlig sammen med våre leverandører av emballasje for å finne bedre, smartere og mer miljøvennlige løsninger. Første året med Plastløftet, reduserte vi forbruket med 11 tonn plast, en nedgang på 12 % i forhold til året før. I tillegg erstattet vi 47 tonn ny gjenvinnbar plast med resirkulert gjenvinnbar plast.

Våre bærekraftsmål for plast:

  • 100 % av plastemballasjen skal være resirkulerbar
  • All plast- emballasje skal ha tydelig merking for resirkulering
  • Fjerne 55 tonn engangs-plast innen 2025
bilde
Kortbilde

Vann

Les mer
Kortbilde

Emballasje

Les mer
Kortbilde

Råvarer

Les mer
Kortbilde

Kvalitet og kontroll

Les mer
Kortbilde

Samarbeid med landbruket

Les mer
Kortbilde

Energi

Les mer
Kortbilde

Transport

Les mer