Globe icon

EN

#PLACEHOLDER Aass logo
Header bilde

Hvorfor er det ikke opprinnelsesmerking på øl?

Stadig flere forbrukere er opptatt av å velge norske produkter, når kvalitet og pris er riktig. Men når det gjelder øl er det nesten umulig å gjøre et bevisst valg, ettersom det ikke er et krav til å merke hvor varen er produsert. Dette ønsker vi at skal endres slik at det blir et absolutt krav at varen må merkes på lik linje med en ullgenser eller kjøttstykke.

En undersøkelse fra 2021 viser at 41 prosent av norske forbrukere føler seg lurt når de handler mat på butikken. For dårlig merking av hvor produktet er fra er årsaken, og nettopp der kommer opprinnelsesmerking inn. 

Hensikten med opprinnelsesmerking er å gi god informasjon på emballasjen om hva matvarer inneholder og hvor de kommer fra. Denne merkingen skal være korrekt, gi tilstrekkelig informasjon og heller ikke være villedende for forbrukerne. Men hvorfor er det ikke krav om opprinnelsesmerking på alkohol? 

Norsk industri under stort press

Norske industriarbeidsplasser er under press og lever med et høyt kostnadsnivå. Vår konkurransekraft har kontinuerlig blitt svekket av et høyt skattenivå og økte kostnader ved å være en industriaktør i verdens beste land.

Trenden i Norge er tydeligere nå enn noen gang. Stadig flere utenlandskeide bryggerikonserner tar mer plass i norske butikkhyller. Ser man en trend at tilsynelatende norske varemerker produseres i lavkostnadsland? Dette fører til både skattemessige og prismessige fordeler, sammenliknet med norskeide bedrifter som fremdeles har produksjon i Norge.

Dette er noe av bakgrunnen for at produsenter som produserer og skatter fullt ut til Norge, vil bli utkonkurrert av internasjonale konsern som skjuler seg bak norske merkevarer, og det er vanskelig for forbrukeren å få med seg utviklingen. Vår bransje er på ingen måte alene om denne problemstillingen, men vi tør å stå opp og si ifra.

En tradisjonsrik industri i Norge

Bryggeribransjen i Norge er en gammel og tradisjonsrik industri. Vi representerer lokale industriarbeidsplasser mange steder i landet, og jobber for å være en trygg arbeidsplass – for veldig mange. Dette på tross av at vi ikke får lov til å reklamere eller opplyse om våre produkter.

Vi mener forbruker har krav på å vite hvilket land en vare er produsert i, for å kunne ta et informert valg i butikk når varen kjøpes.

Vårt forslag er derfor et krav om merking av også øl, slik at det tydelig må stå merket i hvilket land varen er brygget og tappet. «Produsert i Norge» eller «Produsert i …». Dette vil gjøre at forbrukere som har valgt å kjøpe seg en øl, kan velge norske arbeidsplasser, norsk bedriftseierskap og norske kvalitetsprodukter. Dette gir øl som er brygget og tappet i Norge en mulighet til å konkurrere mot internasjonale konsern – gjennom at forbrukerne kan ta opplyste valg.

Aass Bryggeri - en helnorsk aktør 

Aass Bryggeri er et helnorsk selskap, familieeid og har kun ett bryggeri i Drammen. Alt øl brygges her. Da vet du som kunde at:

  • Ølet ikke er transportert lange avstander for å komme til din lokale butikk eller serveringssted.
  • Du støtter norsk arbeidsliv med de spillereglene som gjelder i trepartssamarbeidet.
  • Produktene produseres med norske standarder for kvalitet og kontroll. Det gjelder sporbarhet av råvarer, prosedyrer for produksjon av næringsmidler og informasjon ut til deg som forbruker.
  • Det betales norske skatter og avgifter.
  • De norske kravene til miljøpåvirkning og utslipp gjelder. Produktene produseres med norsk vann fra vannverk som igjen gjør at det kan investeres i vannforsyning til innbyggerne i Norge. Strømmen kommer fra norske kraftleverandører som i all hovedsak benytter fornybare kilder.

Så, vi spør igjen: Hvorfor er det ikke krav om opprinnelsesmerking på øl? Det eneste vi ønsker er rettferdig konkurranse i møte med utenlandskeide og internasjonale bryggeri-konsern. Det vil bidra til å motivere for norske industriarbeidsplasser, norsk eierskap, norske næringsinteresser og norske bryggetradisjoner.