Hopp til innhold

Hvorfor er det ikke pant på Aass flasker?

I april 2014 gikk Aass bryggeri over til gjenvinningsflasker og dermed var «bjørnungen» (også kalt «Oslo flasken»)  en saga blott ved Aass Bryggeri. Etter at bryggeriene i Norge gjennom flere tiår har samarbeidet om å tappe på like flasker har nå de fleste bryggerier gått over til å ha hver sin unike flaske med sine kjennetegn. Gjenvinningsflaskene skal i glasscontainer og skal ikke pantes som tidligere. De fleste bryggerier er i dag levert via dagligvare- og utelivsgrossister noe som fører til et ekstra ledd med transport av hele flasker. Å frakte hele flasker tilbake til bryggeriet vil si at bilene frakter over 90 % luft. Gjenbruksflaskene har også høy egenvekt, krever mye vaskemidler for å vaskes og har etterhvert et svært begrenset antall ganger de ksn brukes om igjen på grunn av slitasje/knusing. I tillegg foregikk en betydelig transport mellom bryggeriene for å sørge for at alle hadde riktig antall flasker å tappe på. Dette blir svært vanskelig for dagligvare- og utelivsgrossistene å håndtere.

Det er flere åraker til at gjenvinningsflasker som brukes i dag ikke kan pantes. Det er ikke krav til pant på gjenvinnbare glassflasker fra myndighetenes side. Dette kan komme, men da må panteautomatene modifiseres slik at de kan knuse glass før frakt vekk fra butikken, på samme måte som bokser og plastflasker klemmes flate i dagens panteautomater. Det er omlag 3500 pantautomater i Norge, så det er rimelig å anta at dette vil ta noe tid, selv om myndigheter og bryggeribransjen skulle ønske pant på gjenvinnbare flasker.

I tillegg er det slik at salget av glassflasker er på vei ned i de tusen hjem. På tur er det mest hensiktsmessig å bruke bokser med lavere egenvekt. Derfor blir ikke glasskår i naturen noe stort problem. Brorparten av salget går til barer og restauranter som fra før håndterer vinflasker som avfall. Det største salget til private hjem er rundt høytider, mens salget er svært begrenset resten av året. Mange kommuner har også blitt svært flinke til å sette ut egen avfallsbeholder til hustandene for glass og metall som går til gjenvinning. Foreløpig er returandelen derfor omtrent lik på 90 % returandel mellom glassflasker uten pant og glassflasker med pant. Nordmenn er rett og slett verdensmestere i både panting og gjenvinning, noe som er svært positivt og bidrar på sikt til rimeligere produkter tilbake til forbruker.

Personvern og cookies