Hopp til innhold

Terje Aass – 4. Generasjon

Terje Aass er yngste sønn av Detlev. Han er utdannet siviløkonom ved universitetet i Mannheim. Han startet som markedssjef i 1974 og overtok virksomheten etter sin far i 1979. Under Terjes ledelse ekspanderer bryggeriet både sine markedsandeler og sin bygningsmasse. På tross av skarp konkurranse og stadige økninger i avgifter, satses det på både eksport og nye produksjonslinjer i perioden med Terje som direktør. I tillegg engasjerer Terje seg for å få retten til merkenavnet Lundetangen, noe han da også får gjennom dom i høyesterett i 1999. Han engasjerer seg sterkt for øl som kulturbærer og trekker helsemyndighetene helt til høyesterett for å få lov til å fortelle om øl til mat.  I 2000 opphører avtalen om tapping av Coca Cola etter 43 år, men bryggeriet fortsetter med sin mineralvannsvirksomhet. Terje overlater i 2013 ledelsen av virksomheten til 5. generasjon, Christian August Knudsen Aass, etter 34 år som direktør. Han forsetter likevel sitt arbeid for å fremme øl og kultur ved Aass Bryggeri blant annet ved bryggeriets siste tilvekst, mikrobryggeriet.
Bildet viser Terje Aass, med broren Paul Lauritz Aass til høyre. Bildet er tatt i 1983 i forbindelse med at Aass Bockøl gikk til topp i en øltest arrangert av New York Post. Paul Lauritz var ansvarlig for brenselsvirksomheten til Aass.

Personvern og cookies