Hopp til innhold

Aass Bryggeri utvikler næringsparken

Aass Bryggeri skal i årene fremover utvikle og bygge ut næringsparken bryggeriet er en del av. Det er en langsiktig plan som nå er godkjent av kommunen og steg for steg vil realiseres. Modellen gir en kombinasjon av industri, opplevelse og næringsarealer. Formålet er å skape flere arbeidsplasser og legge til rette for vekst.

Utbyggingene vil i størst mulig grad åpne for at publikum skal kunne se inn i produksjonslokalene og at kvartalet skal bli mer åpent og tilgjengelig. De nederste etasjene vil bestå av bryggerirelatert virksomhet, mens næringslokaler for utleie bygges i etasjene over. Det gir muligheter for bruk av overskuddsvarme fra brygging og produksjon til oppvarming av kontorlokaler.

Samtidig blir det en modernisering av industrianlegget for å ivareta miljøaspektet med tanke på både vannforbruk, energi og lokale omgivelser. Noen vil kanskje savne lukten av varm vørter som koker fra Standgaten, men det kommer av at bryggeriet i 2018 gjenvinner mest mulig overskuddsvarme ved brygging.

Skissene viser første byggetrinn som omfatter garasjer og vaskehall for lastebiler, parkeringshus og nye fasiliteter for å overføre øl til tankbil.

Er du interessert i å vite mer om planene og muligheter for leie av næringslokaler i næringsparken?

Ta kontakt med:

Christian Aass

Adm. Direktør

915 41 141

christian.aass@aass.no

 

 

 

Personvern og cookies