Hopp til innhold

Aass Bryggeri utvikler næringspark

Næringsparken, en god kombinasjon industri, opplevelse og næringsarealer
Aass Bryggeri skal i årene fremover utvikle og bygge ut næringsparken bryggeriet er en del av i dag. Det er en langsiktig plan som nå er godkjent av kommunen og som steg for steg vil realiseres. Modellen gir en kombinasjon av industri, opplevelse og næringsarealer, og formålet er å skape flere arbeidsplasser og legge til rette for vekst.

Med fokus på miljø, og på bedre innsyn i produksjonen
Utbyggingene vil i størst mulig grad åpne for at publikum skal kunne se inn i produksjonslokalene og at kvartalet skal bli mer åpent og tilgjengelig. De nederste etasjene vil bestå av bryggerirelatert virksomhet, mens næringslokaler for utleie bygges i etasjene over. Det gir muligheter for bruk av overskuddsvarme fra brygging og produksjon til oppvarming av kontorlokaler.

Samtidig vil det bli en modernisering av industrianlegget for å ivareta miljøaspektet med tanke på både vannforbruk, energi og lokale omgivelser. Noen vil kanskje savne lukten av varm vørter som koker fra Standgaten, men det kommer av at bryggeriet i 2018 gjenvinner mest mulig overskuddsvarme ved brygging.

Skissene under viser første byggetrinn som omfatter garasjer og vaskehall for lastebiler, parkeringshus og nye fasiliteter for å overføre øl til tankbil.

Leie av lokaler i næringsparken
Er du interessert i å vite mer om planene og muligheter for leie av næringslokaler i næringsparken?

Ta kontakt med:


Christian Aass

Adm. Direktør

915 41 141

christian.aass@aass.no

Personvern og cookies